2011 – a felemelkedés útja 10.

Milyen az élet egy másik bolygón, ahol most, 2011-ben már megtörtént a felemelkedés?

Az alábbi írást úgy adom közre, ahogyan kaptam, lévén erről igazán nincsenek még saját gondolataim, de jó tudni, hogy egy másik bolygó már átlépett azon, amire a Föld készül.

Ez az utolso bejegyzesem egyenlore ebben a temaban, s foleg, hogy masoktol idezek.

 

Előtte azonban beidézem a Plejádok megfogalmazásában mi is az a Luciferi energia, sötétség, hogy érthetővé váljon, miért tartunk most ott, ahol.

 „Röviddel Toth Atlantiszra érkezését követően szakadás következett be a Föld téridő-folytonosságában, s a résen keresztül a Lant csillagképből származó lények - akik korábban az Oriont szállták meg - érkeztek a Földre. Csoportjuk vezetője Lucifer volt, aki elősegítette a téridő folytonosságának megbomlását és a behatolást: a szoláris gyűrűn kívülről intenzív, magas frekvenciájú rezgéshullámokat sugároztak a Föld légterébe, és amint rés keletkezett a védőburkon, egy; fényjárművel betörtek rajta.

 Ezek az orioni Lant-lények Lucifer segítségével elsajátították a- nemtér-nemidő- utazás technikáját, így a rés keletkezésének pillanatában másodpercek alatt keresztül tudtak hatolni a védőpajzson, megállíthatatlanok voltak. Földre jövetelük a - Lant csillagkép lényei, Lucifer és bizonyos emberek karmikus összeköttetéséből kifolyólag tulajdonképpen elkerülhetetlen volt.

 Lucifer az emberek számára mindig is láthatatlan maradt, de tudat alatti befolyása annál erősebb volt. Ő irányította a Lant-lények Sötét Testvériségét, és a tagok bármelyikének testébe bejárása volt, hogy ezáltal kommunikálni tudjon velük vagy rajtuk keresztül más atlantisziakkal. Lucifer gyakran kihasználta ezt a lehetőséget, hogy az emberekkel érintkezzen. Arra törekedett, hogy megtörje az atlantisziaknak a Fény Birodalmának szolgálatában álló, a Földet és az egész szoláris gyűrűt kormányzó rendekbe vetett bizalmát.

 Végeredményként azt szerette volna elérni, hogy Legfelsőbb Lényként magához ragadja a Föld irányítását.

 Lucifer és a Sötét Testvériség sok földi ember tudatát beszennyezte, elsősorban férfiakét, akik önnön árnyékszemélyiségük hatalomvágya és különösen a női nem feletti dominanciaigénye miatt fogékonyabbak voltak a pszichikai befolyásra. Létrejött egy földalatti asztrális sík, szintén földalatti szertartásterekkel és lakhelyekkel, ahová befészkelte magát a Sötét Testvériség alacsonyabb szintű kollektív tudata, és ahonnan energiahullámokat és tudat alatti Üzeneteket küldtek a Föld felszínén lakó emberiségnek.

 Ez az a kollektív tudat, amit azóta Sátán néven ismertek, s ami a Sötét Testvériség valamennyi tagjának alacsony tudati rezgéseinek összességéből tevődik össze. Ez a sátáni erő rendelkezik azzal a képességgel, hogy hatalmas, egységes lényként jelenjen meg. Minél nagyobbra nőtt ez a kollektív tudat, annál nagyobb ereje volt önmaga növekedésének folytonos fenntartásához és ahhoz, hogy felsőbbrendű befolyását rákényszerítse a Földanya istennőre, szoláris gyűrűtökre és a Legfelsőbb Istenségre.

Ettől kezdve, ahogy az emberiség tudatalattiját egyre nagyobb erejű negatív gondolati támadások érték a föld alatti szférákból, a Sötétség és a Fény polarizálódásának üteme hihetetlenül felgyorsult a Földön. Az emberek elvesztették hitüket Istenben, megfeledkeztek az Isteni Tervről és annak betöltéséről, alacsonyabb rendű sorba taszították a női nemet, és az érzelmi és szellemi megnyilvánulások felett eluralkodott a puszta tudat.” 

„A Landras bolygó felemelkedése

Információ Sabine Sangitar médiumon keresztül, 2011.március 09-én

(fordítás: Mélvin-Maja)

Mielőtt Lucifer aláhullott, egy hatalmas mező működött, melyben számtalan Fénylény tevékenykedett. Lucifer kiválása során, a hatalmas robbanás miatt ez a mező a jégzápor hatására a mélybe hullott. Egy rész ebből a mezőből visszamaradt a Valóságban. A többit eltávolították a mágneses vonalaktól. Végül ebből kialakult a 389 egyedi bolygó, saját energiával, melyek azonban mind összefüggenek, összetartoznak. Alapvetően ez a 389 bolygó egy hatalmas mezőt alkot. Ennek megfelelően a többi bolygó lényei nagyon hasonlóak hozzánk és azonos törvényszerűségek alá tartoznak.

Az összes 389 bolygó ismét fel kell emelkedjen, hogy a tökéletes hangzás (tónus) felhangozhasson. Mind a 389 bolygónak vissza kell térnie a mágneses mezőkbe. A felemelkedő első 12 bolygó nagyon jelentős. Ha ők felemelkedtek, beindul egy láncreakció, és további bolygók emelkednek fel.

A Landras bolygó

A 389 bolygó közül az első már felemelkedett. Landras -nak hívják és jelenleg a kiegyenlítő fázisban van. A Landras naprendszere nincs túl messze tőlünk. Landras számára az időablak 2007 volt. 2011-ben felemelkedett.

A Landras-on sok minden nagyon hasonló ahhoz, amit mi is ismerünk. Azonosak a törvényszerűségek. A lényeknek hangjuk és testük van, mely kifejlődött. Ismerik Lemúriát, a szerződést, a legrégebbi frekvenciát, a különböző frekvenciákat, a különböző korszakokat. Isten által minden bolygóra került valami, amit mi Krisztusnak, vagy Jézusnak, Isten Fiának nevezünk. A Landrason ezt Isten Gyöngyének nevezik.

A Landras lényei nagyon hasonlóak hozzánk. Egyes képességeik jobban kifejlődtek, mint a miénk, mások kevésbé. A lények ott is képzésben részesültek és jól iskolázottak. Minden nagyon hasonló a miénkhez. 

Nagyon-nagyon sokat beszélek a Landrasról Norina médiummal és más lényekkel a bolygójuk felemelkedéséről. Norina ugyancsak az ottani legidősebb frekvenciához tartozik. (ford: mint amilyen nálunk az arany-kék frekvencia)

Végtelenül érdekes, amiket elmondanak. Szeretném megosztani veletek.

 A felemelkedés
A felemelkedés előtt az ottani lények, mint mi is,  azt érezték, hogy az idő nagyon gyorsan múlik. Ami korábban egy óra volt, az ma fél órának érzékelhető. Ez az érzés, hogy minden szédületesen gyors, minden egészen gyorsan manifesztálódik, ez nálunk is így van.

Norina elmondta, hogy a 2007-es időablaktól kezdve valami egészen speciálisan megváltoztak dolgok és ők elkezdtek mindent nagyon komolyan venni. 2007-től kezdve rendkívülien megemelkedett a lények száma, akik megsokasodva nyíltak meg a spiritualitásnak. A Landrason a lények tudatosságukban már nagyon előre jártak. Hogy előkészüljenek a felemelkedésre, már a felemelkedés előtt megváltoztatták együttélési szokásaikat és nagy lakóközösségeket alkottak. Ez sokban segítette őket. A bolygó nem olyan sűrűn lakott, mint nálunk. Sok úgynevezett szónok, beszélő, és gyógyító állt össze, hogy együtt éljenek és dolgozzanak.

 A felemelkedést a tökéletes hangzás vezette be és egy hatalmas földrengés volt a Landrason, ahogy nálunk is lesz. Ott nincsenek vulkánok. Így vulkánkitörés sem volt, és nem lett a hamu általi sötétség sem. A tökéletes hangzás által transzformálódott a Lucifer energia. Minden transzformálódott, átalakult, aminek még szükséges volt. Majdnem minden régi struktúra összeomlott. Semmi nem olyan, mint egykor volt.

 Minden lény felébredése hirtelen, nagyon gyorsan megtörtént. Amikor a tökéletes hangzás felcsendült, ez az elképzelésekkel ellentétben a fül számára nagyon kellemetlen volt, utólag így érezték. Elkezdett rezegni és egyre hangosabb és hangosabb lett. Olyan extrém  lett, hogy a lények a bolygón nem tudtak állva maradni, hanem letérdeltek, amíg tartott. Egyidejűleg egy mély transzba estek, amíg a mi időszámításunk szerint ca. 9 perc után csend lett. Ez alatt az idő alatt, mindegy hogy valaki spirituálisan fejlődött vagy sem, egy belső látással rendelkezett. Láthatta magát a teremtéstől kezdve minden inkarnációján át, minden korszakig. Ezáltal mindenkinek megvolt a lehetősége, hogy egy mély felébredést érezzen, még akkor is, ha korábban még „alvó” volt. A transz ezt követően feloldódott. A transz által nem történt felejtés, minden lény tudatában volt annak, ami történt. Ők a felismerést és a felébredést most már magukban hordják.

Arról, hogy gyerekek hogyan élték meg a felébredést, egy érdekes válasz érkezett. A felemelkedés előtt több éjszakán keresztül már nem aludtak a bébik. A gyerekek ezt jól kezelték. Nekik is megvolt a belső látásuk, de ahogy az új idők gyerekeinél már így van, ők nagyon örültek.

A Landrason is van egy fajta „fény-úttörő”, fejlett fénymunkás, mint nálunk. Ők az „út-előkészítőknek” mondják magukat. Ők is a saját módjukon képezték magukat és készültek elő. Még számukra is meglepő volt, hogy a felemelkedés milyen sebesen lezajlott, habár a számukra már érezhető volt, hogy valami történik. Különböző lények mesélték el nekem, hogy még a legjobban kiképzett lényeknek is problémájuk volt az energetikai jelenségekkel és fénytestekkel, akiket hirtelen láthattak. Nagyon sok volt mindez egyszerre, hogy az egész ilyen nagyon rövid idő alatt lezajlott.

 Az igazodási fázis
A belső látást követően kitört a tökéletes káosz. A bolygó felemelkedett és minden lény szükségszerűen (kényszerűen) felemelkedett. De sokaknál hiányoztak a beépített minták, melyeket a spirituális fejlődés során megkapsz. Mert egy lény, akinek megvan a belső látása, és hirtelen tudja, hogy minden, amit a spiritualitásról és a felemelkedésről hallott, az igaz, szeretne olyan gyorsan, ahogy csak lehetséges, tudatosodásában fejlődni. Ez pillanatnyilag ott a legnagyobb gond, mert a tudatosodási iskolákban túl kevés a „személyzet”. Ez az út-előkészítők számára most egy nagy kihívás. Mivel olyan hirtelen jött a felemelkedés és a tülekedés akkora, őket most az Adonai Ashtar Sheran fényhajóra viszik. Ott még egyszer előkészítik és tanítják őket, hogy aztán visszatérjenek a bolygóra és a sok lénynek a tudatosodás útján segítsenek. 

Ehhez el lehet képzelni, mit jelent, ha a szellemi világ azt mondja: A felemelkedést követően kezdődik el számunkra, fényúttörők számára az igazi munka. Az igazodási fázisban, ahol most találhatóak, minden lénynek megvan a lehetősége a kitágulásra, a beilleszkedésre és hogy a felébredést stabilizálja. Az idő érzete ott nem változott meg, de más tudatot kaptak mindehhez. Számukra a felemelkedés után az idő alapvetően már nem olyan fontos. Most a hozzászokási fázisban vannak, és arra fókuszálnak, hogy minden lényt megemeljenek energetikailag, kitágítsanak és hogy tegyék dolgukat.

Most próbálkoznak a Landrason egy új rendet (rendszert) létrehozni, és új technológiákat fognak alkalmazni. Sok Út-előkészítő van, akik gyakran vannak úton az Ashtar hajóra, hogy új ismeretekkel és új technológiával ismerkedjenek. Nálunk is sok úttörő van, aki ezt teszi. Amint Landras, mint bolygó felemelkedett, egészen gyorsan felszabadultak ezek a technológiák. Most ott tartanak, hogy új technológiákat alkossanak, ami az oktatásuk kapcsán természetesen nagyon gyorsam zajlik és a számunkra talán nem képzelhető el ily könnyen.

Norina sokat mesélt az új technológiáról, és a beágyazások, valamint az aspektusok összekapcsolódásának fontosságáról. Ez olyasmi, amit ők utólag a legfontosabbnak látnak: A Valóság energiájának beágyazódása. Csak most tudják, milyen fontos volt mindez.  Abban a pillanatban, amikor a teljes (tökéletes) hangzás felhangzik, a tudás szabaddá válik, és minden szédületes gyorsan lezajlik.

Pillanatnyilag az arkturiaiak 80%-a, akik rendesen a Földanyán dolgoznak, Landras-hoz utaztak, hogy most ott dolgozzanak. Szükség van lényekre, akik a bolygó belsejében utazni tudnak, hogy ott az energiák és a tudatosság stabilitását elvégezzék. Egyidejűleg ezt az energiát a planetáris rácshálóval is összekapcsolják, hogy Landras energetikailag ne tudjon visszaesni.

Ha egy lény kételkedik abban, amit a transz során észlelt, akkor mindent azonnal transzformálnak, átalakítanak. Tudatlanul már semmi nem történik. A lények nem esnek vissza az elme-működésbe. A felébredés jelen fázisában a lélek aspektus összekapcsolódása zajlik a többi aspektussal.  A lélek mérvadó (döntő) mindenben. A bolygón most egy nagyon magasan szeretet rezgés működik.                                                

A Landrason a lények többnyire pránát lélegeznek be és ezt magától értetődőnek tartják, mivel ezt már a felemelkedés előtt is így csinálták.

 Mit jelent a Landras bolygó felemelkedése a számunkra?

Landras lényei tudják, hogy a többi bolygón, és mi is, megérezték a felemelkedést. Testileg extrém szédülés, fáradtság érzékelhető, vagy akár zavarodottság. Az is lehet, hogy egy mély vágyódás érzés, vagy eufória jelentkezik. Mindenesetre mindannyian éreztük. Csak nem tudtuk összekapcsolni a történtekkel, mivel nem tudtunk róla.

Az első bolygó felemelkedésének mindnyájunkra nézve lesz következménye. Az első lépés a legfontosabb. Pillanatnyilag mi a Földön a 11. vagyunk a felemelkedésben. De Dorina azt mondta, hogy miután most nálunk oly sok minden történik, tekintve Lentos kapuinak megnyitását, az Eleua-energiát, a Prosonodo-Fényt, nagyon könnyen lehet, hogy hamarosan az ötödik, vagy a negyedik helyen leszünk. Azt mondja, mi nagyon elmozdítjuk a tudatosságunkat, és az időablakot a tudatosság szerint nevezik meg. Náluk 2007 volt, nálunk 2012. A többi bolygó számára is létezik egy időablak 2019-el.  Attól függően, a tudatosság hogyan emelkedik, változik az időablak is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

AN’ANASHA.”

Ket oldal, ahova erdemes ellatogatni. Valaki mas is leirta a tuneteket.

http://csillagszulott.5mp.eu/web.php?a=csillagszulott&o=u2EN4EosuD

s egy asztrofizikai elorejelzes.

http://www.csillagtitkok.hu/cikkek/az-erzelmi-szintemelkedes-ha va-.html

 S egy versem, melynek van két képi változata is egy csillag és egy lefelé mutató nyíl, s melyet lányomnak ajánlva írtam.

 A világ tetején
(2010 június)
 
A világ tetején megállva
Teremtő épp Földünkre néz le.
Bíborköd függönyét széthúzza,
hogy kérésünk lássa, megértse.
 
Álmaid és vágyaid fája
Ég felé nyújtózik merészen.
Ágai közt sóhajok szállnak,
meghallgatást, békét remélve.
 
Földnek, szívednek dobbanása
felhők szárnyán repül feléje,
Világ zajának robbanása
izzó lávaként ér eléje.
 
Milliók szenvedő fájdalma, 
sebes nyílként száguld szívébe.
Könnyei viharos patakja
felhők mögül zúdul a Földre.
 
Karjait ölelőn kitárja,
hangja égi szférák zenéje.
Tisztul a Föld, hallik sodrása,
Rezgése gyorsul, mint volt régen.
 
Kinyílik türelem virága,
Jön jobb világnak reménye.