Női energiák, bölcsesség

Ez a márciusi időjárás azt hiszem, mindenkit sokkol. Nekem meg kavarognak a gondolataim, sok minden ki akart jönni, így ez a poszt sem lesz rövid, sőt… azért remélem, hogy érthető lesz. :)

Az időjárás azt mondja, hogy Kékestetőn 80 centiméteres a hó. Na akkor itt a völgyben, a hegy lábánál látom (légvonalban néhány km a hegy, de lánykoromban így télen megmásztam a hegyet Parádóhutától indulva Kékestetőig), hogy a sípálya még havas, akkor addig nálunk hidegebb lesz, mint bárhol az országban.

Nagyon megfáztam, s hiába van fűtés a két múzeumban, főleg, ahol székelek, nem megy 13 fok fölé a hőmérséklet, s ebben ülni, várni a látogatókra nem kellemes, főleg, hogy még kimenni sem érdemes, mert szakad a hó. Nagyon vágyakozom Ibiza melege után, ugyan akkor el kell fogadnom, hogy most ezt a hosszú telet kell megélni. Nem csak nekem, hanem sajnos sok embernek.

A Földanya, Gaia változásával lehet ez is kapcsolatos.

A regényem elvisz Peruba, nem véletlenül, hiszen az indián mániám már régi keletű, és mert az inkák mindig is érdekeltek. Olvastam valahol, hogy Peru jelképezi Földanya méhét, a női energia központját. Arról már írtam a könyveimben és több posztban is, hogy a Föld el van férfiasodva, ami azt jelenti, hogy nincsenek egyensúlyba a férfi és női energiák, elmozdult a férfi energia irányába. Ahhoz, hogy a Föld újra egyensúlyba kerüljön, a női energiáknak kell most terjedniük, persze nem esve abba a hibába, hogy az kerüljön a túlsúlyba. Egyensúlynak kell lennie a férfi és női energiák között. Ez éppúgy fontos a Föld, mint az emberek szempontjából.

Ha pl. a nőket nézem, bizony több is el van férfiasodva, mások lettek az értékrendszereik, másképp viszonyulnak az egyes helyzetekhez, dolgokhoz is. Érdekes ez, mert a nők azt érzik, hogy el vannak nyomva, és egyre több jogot követelnek maguknak, egyre több helyen hallatják a hangjukat, de ahogyan egyre magasabb pozícióba kerülnek, már nem az lesz fontos a többségnek, amiért kiálltak, hanem ráéreznek ők is a hatalom ízére, és pont úgy kezdenek el viselkedni, mint a férfiak. Nem általánosítok, azért írtam le, mert ez is megfigyelhető.

A Földön a férfias energiák vannak túlsúlyban, és ez változik.

Egy saját gondolat, nincs bizonyítva, de valószínűleg azért is van ennyi homoszexuális is a Földön most, mert az emberek keresik az egyensúlyt magukban.

Peru szent föld, és valószínűleg ott ébred, vagy már fel is ébredt az a női energia, ami onnan fog majd kiindulni.

Találkoztam sok dél-amerikai indiánnal, és meg kell vallanom, hogy nem olyanok, mint, amilyeneket vártam. Többségük elég tudatlan, de a génjeikben ott vannak a kódok, és sokuk fél valamitől, valahogyan még is tudják, hogy fontos dolgok vannak születőben. Akik jártak már Ecuadorban, Peruban, Chilében, Bolíviában, azok meg is tapasztalhatták.

Az inkák anno részesei voltak a Föld női energiájának, és ezért lesz a földjük most olyan fontos.

Az Andok számomra már gyerekfejjel is egyfajta titokzatosságot jelentett, nem tagadom, hogy kicsit kutattam is az inkák témájában, igaz csak annyira, amennyire neten vagy a történelemkönyvekben tudtam, de amit átnéztem, meghaladta az ezer oldalt.


Néhány szóban az inkák történelméről.

A bozótos, magas helyek között élő vadembereknek nem voltak törvényeik, falvaik, házaik sem, barlangokban, éltek, nyers hússal, gyökerekkel, bogyókkal táplálkoztak.

Egy napon teremtőjük, a Nap megszánta őket, és elküldte hozzájuk két gyermekét, fiát, Ayar Mankót és lányát Mama Okljót. Megparancsolta nekik, hogy tanítsák meg az embereknek, hogyan kell háziállatokat tartani, növényeket termeszteni, gyapjút fonni, festeni, ékszereket és szerszámokat készíteni, és azt is, hogy alapítsanak fővárost. Adott nekik egy aranybotot, és ahol majd az minden nehézség nélkül belesüllyed a földbe, ott fogják felépíteni a várost,  Cuzcot és innen igazgatják majd az új birodalmat.

Másnap reggel megérkeztek a Titicaca-tóhoz. Az emberek, akik a bokrok mögül leselkedtek, mindjárt tudták, hogy isteneket pillantottak meg. Elhatározták, hogy követik őket, hogy lássák, miért jöttek e földre. Ayar Manko és Mama Okljo nyomban elindultak észak felé, és sok nap után a testvérpár egy gyönyörű völgybe ért. Ezt később Huamakaurinak nevezték el. A nap különös fénnyel ragyogott az égen, és az aranybot könnyen belehatolt a földbe.

A fiú így szólt nővéréhez: apánk parancsát akarata szerint teljesítettük. Nézd a sok vadembert körülöttünk, menjünk oda hozzájuk, és mondjuk el nekik is a jó hírt. Aztán én észak felé megyek, te pedig a déli irányba indulsz el, és hamarosan újra találkozunk itt, hogy felépítsük birodalmunk első épületeit.

Az emberek minden szavukat értették, és teljes bizalommal csatlakoztak hozzájuk, mert hittek abban a világban, melyről a testvérek oly szépen beszéltek.

Alig múlt el néhány nap, és sok ezer férfi és nő követte Ayar Mankót, és Mama Okljót. Hamarosan több millióan lettek.

Az indiánok segítségével nekiláttak a város építésének. Ám legnagyobb bánatukra minden épület, melyet felraktak, azonnal összedőlt, mert azon a vidéken heves szél fújt. Ayar Mankónak ekkor az jutott az eszébe, hogy a szelet be kell zárni. Ekkor találkozott Ayar Ucsoval, aki egy napot adott a fiúnak a város felépítésére, mert sajnálta a foglyul ejtettet. Ayar Manko ekkor szolgájával együtt felment a legmagasabb hegy tetejére, és a napot odakötözték egy hatalmas kősziklához.

A város szépen el is készült. Ayar Manko hatalmas hegyeket teremtett a város köré, nehogy megint összedőljenek az épületek. Majd a fiú feleségül vette testvérét, Mama Okljót, és ők ketten alapították meg az első inka dinasztiát, mely a Manko Kapak nevet kapta.

Az inkák az Andok völgyében, Cuzco környéken éltek, a 10-11. századtól ismertebb a kultúrájuk. Kisszámú törzsi szövetségben élő emberek voltak. A XV. Században azonban gyorsan kiterjesztették birodalmuk határait a mai Quitótól Ecuadoron keresztül egészen Közép-Chiléig. A birodalom végpontjai közötti távolság több mint 4500 km volt. Mintegy 12 millió ember élhetett azon a területen, amely felett az inkák uralkodtak. A spanyol hódítás idején az Inka Birodalom volt az amerikai kontinens legnagyobb kiterjedésű állama. Fejlett bányászatuk, kifinomult fémművességük révén hatalmas mennyiségű arany- és ezüsttárgyat halmoztak fel, ami a spanyol hódítók mohóságát azonnal felkeltette. Ilyen hihetetlen gazdag birodalom magas fokú szervezést és adminisztrációs rendszert követelt, és az inkák mindkettőben különlegesen tehetségesek voltak. Ilyen szempontból emlékeztetnek az ókori Rómára. Az Andok térségét négy negyedre osztották fel, amelyet tavantinszujunak hívtak. A negyedekre osztott területet körzetekre és alkörzetekre tagolták, amelyek határai a főváros felé összetartottak, így Cuzco fővárostól sugárszerűen szétágaztak.

A rómaiakhoz hasonlóan az inkák is kiváló építészek voltak. A vályogtégla alkalmazása mellett nagy mesterei voltak a kövek formázásának és azok illesztésének. Olykor lélegzetelállító természeti helyszíneken emelték védelmi szerepet betöltő építményeiket. A világ egyik félelemmel vegyes bámulatot ébresztő látványa Machu Picchu, az elhagyott inka város, amely két hegycsúcs között a tengerszint felett 2450 m magasságban helyezkedik el. Teljesen láthatatlan az Urubamba folyó völgyéből. A színhely ismeretlen maradt a külvilág számára egészen 1911-ig, amikor Hiram Bingham, az amerikai felfedező rábukkant. Machu Picchu az Andok szívében Cuzcótól északra kb. 115 km-re terül el. A szomszédos városokhoz viszonyítva kicsi (lakossága nem lehetett több ezer főnél), de régészeti jelentősége annál nagyobb, mivel azon ritka helyek közé tartozik, amelyek háborítatlanul fennmaradtak az inkák kora óta, még a spanyolok sem fedezték fel.

A birodalom vesztét, mint annyiét Dél-Amerikában a spanyol konkvisztádorok megjelenése okozta. 1526-28 között a spanyol hódító, Francisco Pizarro felfedezte Peru tengerparti térségeit, és elkábította az Inka birodalom gazdagsága. Spanyolországba visszatérvén pénzt szerzett és katonákat toborzott egy másik expedícióhoz. Túl sokat nem sikerült összeszednie, ugyanis csupán mintegy 150 katonával érkezett vissza Dél-Amerikába, de az inka uralkodó, Atahuallpa ellentmondásos híreket kapott a spanyolokról, így jobbnak látta, ha lehetővé teszi számukra, hogy harc nélkül előrenyomuljanak Cajamarcáig, ahol Athauallpa inka fogadta őket. Pizarro felismerte, hogy a vezető személyétől mennyire függ a birodalom stabilitása, így parancsot adott az elfogatására. Váltságdíjként pedig nem kevesebbet követelt, mint az inkák teljes nemesfémtartalékát. Az arany és ezüst összegyűjtése nem kis felháborodást váltott ki a lakosságból, nem beszélve arról, hogy a szükséges mennyiség előteremtéséhez a templomokat is meg kellett sarcolni. Miután átadták a kincset, az uralkodó már inkább csak gondot okozott a spanyoloknak, így testvérgyilkosságért és bálványimádásért Pizarro kivégeztette. Halála zűrzavart és belső ellenségeskedéseket indukált a birodalomban, így az európaiak könnyűszerrel meghódították a területet. Cuzco 1535-ben esett el, és tíz évre rá már szilárdan uralták ez egykori Inka Birodalmat. Az Andokban bányászott arany gazdaggá tette a hódítókat, a dél-amerikai spanyol hatalom első számú forrásává vált. Pizarro ezután létrehozta Lima fővárost, de Cuzcohoz hasonlóan ő is szomorú véget ért, nyolc évvel később meggyilkolták. Az új főváros, Lima azonban az elkövetkező 200 év alatt az Andokban elterülő legjelentősebb politikai, társadalmi és kereskedelmi központtá vált, így méltó utódja lehetett az inkák ősi városának.

Mielőtt az inka birodalom megvetette volna alapjait, azon a területen már több mint 10 kultúra váltotta egymást. Ez a terület az Egyenlítő és Bolívia között elterülő fennsíkokat és sivatagokat foglalja magában. Az inka hódítók egy 4000 éves örökséget vettek át.

Kr e. 1000 - 700                     Chavín kultúra

Kr. e. 100- Kr. u. 800               Mochica kultúra

Kr. e. 200 – Kr. u. 800             Nazca kultúra (kifinomult társadalom)

Kr. u. 500-1000             Tiahuanaco kultúra (erősen katonai jellegű)

Kr. u. 1200-1470                     Chimu kultúra (Chan-Chan főváros)

Kr. u. 1460- 1532                    INKA BIRODALOM

Egy kis érdekesség a taníttatással kapcsolatban.

„A köznéphez tartozó családokban a szülők voltak gyermekeik ideális tanítói. Fiaiknak megtanították a növénytermesztést, vadászatot, fazekasságot és szövést; lányaiknak a főzést, mosást és az állatgondozást

Emellett megtanították gyermekeiknek a megfelelő viselkedési szabályokat is. A nevelés során kétféle megközelítést alkalmaztak: egyrészt tanácsokat adtak, másrészt viszont, ha megszegték a viselkedési szabályokat, akkor szigorúan büntettek. A büntetések esetenként kegyetlenek voltak: például, megkorbácsolták, vagy éles tüskékkel szurkálták a gyermekeket.
A nevelésben a szülők után az öregek következtek. Nevelő hatásuk fontos volt, hiszen birtokában voltak a két alapértéknek: a tapasztalatnak és az életkornak.
Csak a királyi és nemesi családok gyermekei jártak iskolába. Úgy tartották, hogy a tudományokkal csak ők foglalkozhatnak.

Az iskolai oktatás az ismeretek memorizálására korlátozódott. A tananyag igen sokrétű volt, vallás, kormányzás, katonai ismeretek, történelem és gyermeknevelés, költészet, zene, filozófia és csillagászat.”

Az inkák leányneveldékben taníttatták a lányokat, akikből lettek a „Nap szüzei” és az inka uralkodók feleségei.

A "Nap szüzeit" szépségük vagy származásuk alapján választották ki, hogy megtanítsák őket arra, hogyan szőjenek finom vikunyagyapjút férjük, a Nap számára. Mivel a Nap nem viselhette ezeket a remekműveket, elküldték őket az inka uralkodónak, a Nap fiának és örökösének. Ha az uralkodó szekrénye megtelt, elrendelte, hogy a maradékot áldozzák fel a Napistennek.
A kiválasztott lányok másik csoportjából lettek az inka uralkodó feleségei. Minden fontosabb városban volt leánynevelde, hiszen a birodalom minden tartományában voltak kiválasztottak. A leányneveldékben minden népcsoport lányai megtalálhatók voltak. Sokuk ereiben királyi vér csörgedezett, nemesek vagy curacák lányai voltak, többségük azonban rendkívüli szépségének köszönhette, hogy kiválasztották.
A leányneveldékben azok a leányok éltek és tanultak, akikből az inka uralkodó másodlagos felesége válhatott, és azok is, akiket végül nem választottak ki. Míg az első csoport végül eljutott a cuzcói nagy palotába, a többiek a vidéki neveldékben szüzességben élték le egész életüket. Öregkorukban dönthettek arról, hogy a zárdában kívánnak-e meghalni, vagy visszatérnek szülővárosukba.”

A nő energia azonos az isteni bölcsességgel. Az emberekben éppúgy léteznek a férfi és női energiák, mint a Földön. A férfiaknak is van női oldala, és a nőknek is férfi oldala. Úgy gondolom, hogy, ha valaki például öt női leszületés után születik férfiként, azokban sokkal erősebbek a női energiák még, mint aki már sokadszor született le férfiként. Anno a szellemi vezetőimtől is hallottam, hogy nőnek lenni, nőként élni sokkal nehezebb, s általában a lelkek többször születnek le nőként, hogy tudjanak fejlődni ezen a téren. Valamikor egy látó mondta nekem, hogy a leszületéseim 70 %-ában nő voltam. Ezt nem tudom elhinni igazán és bizonyítani sem, de biztos, hogy ez az életem, amit a XX. Században kezdtem nőként, bizony elég nehéz helyzetek elé állított. Arra már rájöttem, hogy a XV. Század környékén voltam indián Dél-Amerikában, akkor férfi voltam, amit a bevillanásaim és az álmaim is megerősítettek. Egy ilyen álomból és előzőéletbeli bevillanásból született az első álomnovellám, a titokzatos kalapos. El lehet olvasni a honlapomon, de megtalálható Az éjszaka örvényében c. könyvemben is.

A titokzatos kalapos

A XVII-XVIII. Században viszont javas asszony voltam Erdély hegyeiben, amit a reiki mesterem is megerősített. Mikor Wass Albert: A funtineli boszorkány c. könyvét olvastam 2002-ben, azt éreztem, hogy ott vagyok a hegyek között és minden olyan ismerős volt.

Visszatérve az indiános életeimhez, voltam azért indián nő is valamikor, s akár elfogadom akár nem, Kolumbuszhoz is volt közöm. A Kolombusz nyomában 1-2 verseim is bizonyítják. (szándékosan írom o-val) Sajnos a weboldalon nem fért el minden képversem úgy, ahogyan kellett volna, pl. a hajó forma sem, az oldal megtörte, de azért valamennyire kivehető.

Verseim

Tehát a női energiáknak kell most elterjedniük a Földön. Most azért már más egy női gyermek születése is, mint pl. a XX. Században volt. Most két lány unokával örvendezetett meg a lányom és a fiam egy éven belül. Két Halak kislány, ami szintén nem véletlen. Múlt héten vigyáztam Lucára, és figyeltem napközben, ahogyan ügyesen feláll, sereg-forog, kúszik-mászik és kapaszkodva már lépeget, ahová csak tud. Amikor meséltem neki, tátott szájjal figyelte a számat, nem tudom, mennyi mindent értett meg, de szerintem sokat. Már próbálgatja a szavakat kiejteni. Ő a XXI. Század gyermeke, aki már más DNS-sel és energiákkal rendelkezik, mint még mi.

Hanna pedig még csak négy hetes (a képen még három hetes sincs), de olyan erő van benne, úgy emelgeti a fejét, hogy csak néztem, mint a moziban. Ő is nagyon figyelmes, ő pedig már 2013 szülötte, aki már az új energiában jött a világra. Neki lehet, hogy könnyebb lesz majd minden, lehet, hogy nehezebb, ez majd kiderül. Január, február és március közepéig nagyon nehéz energiák voltak, talán azért is volt akkoriban, hogy később akartak megszületni a babák.


Március 15-től pedig visszamentünk a télbe. Az energiák könnyebbek, most meg a természet jeleitől szenvedünk. Ez sincs véletlenül valószínűleg, bár már nagyon várjuk a meleget.

Ma reggel, mikor sorban álltam zsömleért, és még az idő alatt is csak tüszköltem és orrot fújtam, azt mondta egy ismerősöm, hogy a spanyol klíma után nem csoda, ha ennyire fázom. Bizony ebben igaza van. Minden népnek más és más a hőérzete, attól függően, hogy hol él. Míg egy afrikai őslakos, vagy épp egy bolíviai, aki még nem látott havat, el sem tudja képzelni a mínusz 15 fokot. De aki a hidegebb éghajlatú északon él, annak már nyárnak tűnik a plusz 5 fok is.

Sa Caleta öble, 2011 február elején, volt, aki már fürdött és napozott.

Ahogy az embernek hét csakrája van, úgy a Földnek is hét csakrája van.

„A szanszkrit eredetű "csakra" szó magyar jelentése "kerék", amit gyakran lótuszvirágokként ábrázolnak. A Szkítáknál-Hunoknál-Magyaroknál napkorongként jelenítették meg.

A csakrák az ember érzékfeletti részeivel közös szervek, s minden testben sajátos feladatuk van. A csakrák erőközpontok, melyek harmonikus működésük esetén transzformátorokként alakítják át a szervezet és a kozmosz energiáit, s azokat így közvetítik egymás felé. A csakrák az ember fizikai szemmel láthatatlan, szellemi részeinek szervei. A fizikai test a normális érzékszervek számára is érzékelhető, az embernek azonban vannak olyan finomabb testei, amelyek az érzékfeletti, vagy más néven szellemi világhoz tartoznak.”

1.csakra-Gyökércsakra (Muladhara )

Szimbolikus színe a vörös, szirmainak száma négy. Elhelyezkedése a gát (végbélnyílás és a nemi szerv között) , az endokrin rendszerben a  mellékvese tartozik hozzá. A Kundaliní erő székhelye, innen indul el felfele a gerincoszlop mentén. Eleme a Föld: a stabilitás és biztonság jelképe.

Az élet alapja, bizalom, élni akarás a fizikai világban. Önbizalom, a szülőkhöz (elsősorban anyához) és ősökhöz való viszony. Stabilitás és életösztön. Az összes múltbéli tapasztalat, kollektív tudatalatti. Vitalitás és az önmegvalósítás székhelye. Születés közben a fizikai világba való érkezéskor nyílik meg. Azok a csecsemők, akinek  születésükkor kevés az életösztönük, a gyökércsakrájukat kell erősíteni.

Alul működő gyökércsakra megnyilvánulásai : csökkent életerő, fizikai passzivitás, fáradékonyság, betegségekre való hajlam. Bizalmatlanság, létbizonytalanság, gyökértelenség.

Túlműködés: agresszív magatartás, túlzott anyagiasság, súlyproblémák vagy székrekedés.

2.csakra-Lép csakra ( Szexcsakra ) Svadhistana

Színe narancs, szirmainak száma hat. Elhelyezkedése a köldök alatt az alhas területe. Eleme a Víz,  a termékenység,megtisztulás és a kreativitás a jelképe.

Az érzelmek és a szexualitás kifejezéséhez kapcsolódik. A másik nemhez való viszony és a kreativitás tartozik hozzá. A szeretet kifejezése és áramlása, mely képessé tesz befogadásra és odaadásra. Fogamzással és termékenységgel áll kapcsolatban. Teremtés, alkotás mint alapösztön is ide sorolható.

Alul működő szexcsakra : csökkent nemi vágy vagy terméketlenség. Kreatív energiák hiánya. A szexualitás elutasítása vagy fontosságának tagadása. A fizikai egyesülés élményének elutasítása és a érzelmek kimutatásának elnyomása. Önértékelési zavarok, lelkesedés hiánya. A gyengédségtől való félelem. Nőknél a havi ciklus rendszertelensége is a szexcsakra alul működést jelezheti.

Túlműködés estén: túlzott szexuális aktivitás és agresszió. Gyakori partner váltás, felszínes kapcsolatok. Fokozott érzelmek mellyel nem tud mit kezdeni. Gyulladások a kismedencei testszelvényben.

3.csakra-Napfonat csakra (Manipura vagy Solar plexus)

Színe sárga, szirmainak száma tíz. Hormonális szinten a hasnyálmirigy rendelhető hozzá.  Eleme a tűz , a inspiráció , energia és az újjászületés szimbóluma.

Személyiség kialakulása, érzelmek és az élmények megélésének képessége. Összeköti az asztrál teste az érzelmi életünkkel. Spirituális bölcsesség megtapasztalása vagyis az Én és a Mindenség közötti egységtudat. Hatalom , irányítás és a személyes erők meglétének székhelye. Ide sorolható az önbizalom, küzdő képesség és az akaraterő is. A személyiség kibontakozása és ehhez kapcsolódó élmények feldolgozás. Az Éntudat székhelye, jelzi hogy valaki hová sorolja magát a világba. Hogyan viszonyul a karrierjéhez és milyen irányúak a társadalmi törekvései.

Összeköttetést teremt  a lép csakra és a szívcsakra között. Egyfajta híd a szeretet(szívcsakra) és a szerelem (szex csakra) között. Amennyiben a Napfonat csakra zárt a szerelem és szexualitás nem kapcsolódik össze.

Ez a csakra egyfajta köldökzsinórként is funkciónál olyan emberek között akik szoros kapcsolatban vannak egymással. Itt megfigyelhető, szálak formájában pl. anya és gyermeke között. A fizikai egészség is részben ezzel a csakrával függ össze.

A spirituális gyógyítóknál a napfonat csakra sokszor igen nyitott. Az azzal függ össze, hogy az Univerzummal való kapcsolat megteremtésének székhelye.

alul működő Napfonat csakra jelei : levertség, önbizalom hiány, gátlásosság, félelmek a kudarcoktól , gyakori a függőség viszony másoktól. Blokkolt érzelmek. Gyomortáji fájdalom, szorongás és fizikai szinten verejtékezés. Kor népbetegségének számító cukorbetegség is összefüggésben áll a Napfonat csakra kiegyensúlyozatlan működésével.

túlműködés esetén ingerlékenység, hatalmaskodás mások felett, túlfűtött érzelmek, lobbanékonyság, egoizmus. Túlfejlett Éntudat. Gyomor rendszeri betegségek, máj és epehólyag panaszok.

4.csakra-Szívcsakra ( Anahata)

Színe zöld vagy rózsaszín szirmainak száma tizenkettő. Eleme a levegő a kapcsolat, megértés  a mozgékonyság szimbóluma. Endokrin szerve a csecsemőmirigy.

A szeretet az együttérzés és az önzetlenség rendelhető hozzá. Az életöröm és közösségi kapcsolatok megélésének lehetősége. Képesség a Feltétel nélküli szeretet megélésének.  Én és külvilág közötti kapcsolat milyenségét mutatja vagy más néven a csoporttudat szintjét jelzi. Elfogadás és befogadás érzésnek megélésére ösztönöz. A tüdő munkája a be és- ki légzés is ide sorolható vagyis képes vagyok elfogadni és viszonozni a szeretetet . A Szívcsakra egyfajta híd az alsó három és a felsőbb csakrák között. Összeköti az alsó (fizikai) világot a spirituális világgal.

A belső szabadság és a szerelem megélésének központja. Empátia és a gyógyítói készség  a szívcsakrán keresztül valósul meg. Önzetlenség, mások iránti szolgálat és odaadás, a közösségért való tenni akarás területe.

A művészetekhez való viszony és annak megélésének képessége is a szívcsakrán keresztül történik. A szívcsakra nagyon interaktív vagyis amit belülről megélek az kapom vissza is. Ezért igen káros lehet a feloldatlan negatív érzelmek melyek folyamatosan egyfajta tükörként vonzzák a hasonló élményeket.

alul működés estén zárkózottság, sebezhetőség vagy túlzott érzékenység, érdektelenség, szeretet kifejezésére való képtelenség, depresszió.Túlzott kedvesség minden ember irányába, azonban bensőséges és személyes kapcsolatokat nehezen alakít ki.

túlműködés estén magas vérnyomás, szív és érrendszeri zavarok, mellkasi fájdalmak.

5.csakra-Torokcsakra ( Visuddha )

színe kék lehet ezüstös vagy zöldes behatással is, szirmainak száma tízen-hat. Eleme az éter mely az ötödik elemként is ismernek az előző négy elem egyfajta szubsztanciája. Endokrin szerve a pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy.

Kommunikáció, beszédkészség a személyiség céljai rendelhetők hozzá. Érzések és gondolatok kifejező készségének központja. Egyfajta híd a érzelmi és mentális testek között. Érzékszerve a hallás vagyis nemcsak elmondhatjuk hanem meg is halhatjuk a belső üzeneteket. Kreativitás és az inspiráció. Mutatja hogyan tudjuk elfogadni a külvilágból érkező impulzusokat és hogyan reagálunk ezekre. Az igazság és a hamisság elválasztása és annak felismerése.

A torokcsakrán keresztül nyilvánul meg a nyelvi készség ,gondolataink és érzéseink kifejezése. Hogyan tudunk hallgatni és a saját véleményünket elmondani a külvilágnak.

alul működés estén csökkent beszédkészség, halkan vagy dadogva tudja csak kifejezni magát. Belső felismerések bent rekednek vagy csak foszlányokban törnek elő. Elfojtott harag és düh miatt elcsukló hang vagy gombóc érzet a torok tájékán. Nem bíznak saját belső megérzéseikben.

túlműködés estén fecsegés, szünet nélküli szóáradat vagy harsány kitörések, felfokozott kommunikációs kényszer.

6.csakra-Harmadik Szem csakra ( Ajna )

színe indigókék vagy ibolyakék, szirmainak száma kilencvenhat. Hozzárendelhető endokrin szerv a agyalapi mirigy.

Az egyén az Univerzumról alkotott felismerései, intuíció , szellemi erők rendelhetők hozzá. Szellemi tudásra  és magasabb rendű értékek megismerése való törekvés. Megérzések amelyek nem feltétlenül racionálisak. Telepátia és tisztánlátás  vagy egyéb paranormális képességek székhelye. A múlt és a jövő érzékelése. Minden olyan kommunikáció, mely nem a hagyományos nyelvi kifejezéssel történik ide sorolható. A rejtett igazságok felismerésnek lehetőségét mutatja.

alul működés estén: túlzott anyagi gondolkodás, félelem az ismeretlentől és a megfoghatatlantól. Spiritualitás elutasítása.

túlműködés estén: fejfájás, hormonális problémák. Tudással visszaélés mások manipulálása. zavaros kavargó ötletek amelyt nem tud megvalósítani. Gyakori fejfájás vagy látászavar. Hormonális egyensúlytalanság.

7.csakra-Koronacsakra (Sahasrara)

színe ibolyakék vagy fehér és arany illetve ezek keveréke , szirmainak száma ezer. Endokrin szerve a tobozmirigy.

A spiritualitáshoz  való viszony és a Kozmikus tudattal való kapcsolat. A koronacsakrán keresztül vagyunk képesek a Legfelsőbb Lénnyel felvenni a kapcsolatot. Belső tudás és az eggyé válás székhelye. A legmagasabb rendű önmegvalósítás területe. A csakra feladata, hogy a Egyetemes Energiát képes legyen befogadni majd azt kisugározni.

Önuralom és a transzcendentális készség fejlesztése a koronacsakrához kapcsolódik. Ezen a területen vagyunk képesek a saját spirituális énünkkel felvenni a kapcsolatot.

A korona csakránál fejlett vagy kevésbé fejlett állapotról beszélhetünk. Ezért a legfontosabb feladatunk az az, hogy folyamatosan fejlesszük.

Csökkent működés estén gyakori a halálfélelem, céltalanság vagy létbe vetet hit teljes elvesztése.

Forrás:

Csakrák

Sárkányvonalak

Az ősi tudás szerint úgynevezett Szent György-vonalak (Sárkányvonalak) hálózzák be a Földet. Ezek energiarendszerek, egyfajta rezgések. Ahol a vonalak metszik egymást, azok az akupunkturális pontok, hasonlóan az emberi test akupunkturális pontjaihoz. A többszörös vonalkereszteződések egyszersmind szakrális, szentnek tekintett helyek. Ilyen az angol Stonehenge, a görög delphoi jósda, a perui Machu Picchu, az egyiptomi Kheopsz piramis.

A Kárpát-medencének azonban egyedülállóan kitüntetett szerepe van a Sárkányvonalak rendszerében. Itt ugyanis az akupunkturális pontoknak olyan sűrűsödése fedezhető fel, amely páratlan a Földön. Pilisben található a Föld szívcsakrája, vagyis az energiavonalak csokra.

A világ csakrapontjai

GYÖKÉR CSAKRA: Jeruzsálem. Archaikus képben úgy jelenik meg, mint a Mágus (akár Jézus), aki megállja a helyét a földön és a túlvilágon, és aki tökéletesen elvégzi a dolgát.

SZEX CSAKRA: Andok. Több helyen olvasható a neten, hogy ezt a maják működtették, s hogy azt mondják, hogy ezért nem találtak csontvázakat tőlük, mert kollektívan más létsíkra vándoroltak. Ha a maják működtették az inkák földjén, az nem tudom, hogyan lehetett... lehet, hogy elírták, mert szerintem az inkák működtették. Holtestek pedig azért nem maradtak, mert Pizzaro megtalálta a különös múmiabatyukat, amit mutogattak, majd mindent elégettek.

NAPFONAT CSAKRA: Ausztrália, mely jelenleg nem működik. Ezen a területen az őslakosok telepátiát használtak ahhoz, hogy nagy távolságokban is kommunikálhassanak egymással, és harmóniában éljenek.

SZÍV CSAKRA: Magyarország, Pilis. A csakrák „közepe”. Minden magyar embernek kötelessége, hogy óvja a Föld szívcsakráját, melyet saját szívcsakrájának védelmével is elősegíthet.

TOROKCSAKRA: India

HOMLOKCSAKRA: Bermuda-háromszög: a harmadik szem helye, melyről az embereknek javarészt a rejtélyes eltűnések jutnak az eszükbe, melyek a mai napig nem tisztázottak.

KORONACSAKRA: Tibet, ahol a szellem összekapcsolódik a felsőbb szellemiséggel. Itt nyílik meg az univerzális tudat kapuja. A tibeti buddhisták is a transzcendentális tudásra,        a megvilágosodásra törekednek évezredek óta.