Hogyan találtam meg Istent…

Most biztosan lesznek, akik nem úgy látják a dolgokat, ahogyan én, ezt tiszteletben is tartom, de talán érdekes lesz, ahogyan nálam alakultak a dolgok.

A nyolcvanas években történt, amikor nagyon kiábrándultam a katolikus hitből, köszönve az akkori papoknak.

Katolikusnak kereszteltek meg, s még gyerekkoromban is rendszeresen jártam templomba, voltam első áldozó, bérmálkoztam, és az első lány voltam a faluban, aki ministrált. A pappal nagyon jóban voltam, gyerekként a Trabantjával sok helyre elvitt, olyan templomokban is jártam, ahová nem mindenki jutott el, talán ennek is köszönhető, hogy ma is szeretek a templomokban bóklászni, mindig akkor, amikor nincs mise, hanem csak a művészeteknek hódolok. Ő volt, aki a rajzolásra biztatott, és bizony az is ő volt, aki miatt nem járok templomba – ha mise van, és nem is gyóntam azóta. Így utólag, most azt mondom, hogy nagyon jól tette, mert útkereső és Istenkereső lettem, de akkoriban ezt elég nehezen éltem meg.

Tehát egy ideig ateista voltam és nem is hittem semmiben. A kilencvenes években azonban már éreztem, hogy az embernek hitre szüksége van, és akkoriban találkoztam olyan könyvekkel, ezoterikus tudományokkal, amik segítségével elindultam azon az úton, ahol most is járok. Mondhatom, hogy felébredtem. Az emberek általában a harmincas éveikben ébredeznek, de az 1980-as évektől kezdődően a mai fiatalok már korábban ráéreznek erre, s ez az új energia miatt is van.

(Amiket most írok, nagyon deja vu érzést okoz, mert olyan, mintha már leírtam volna, vagy valamelyik könyvemben, vagy egy másik blogbejegyzésben. Ha valakinek ismerős, elnézést kérek érte, de muszáj leírnom, hogy érthető legyen a többi.)

Sok könyv elolvasása kapcsán megismerkedtem a számmisztikával, a cigány és tarot kártyával, az asztrológiával, tenyérjóslással, ingával, angyali technikákkal, ji-kinggel, Reikivel és legfőképpen az álomfejtéssel.

Kezdett kialakulni bennem egyféle hit, ami sajátos volt. Éreztem, hogy a teremtés valós, de nem képzeltem már ember formájúnak Istent, azt mondtam, hogy Isten valahol bennem lakozik. Akkoriban még nem is éreztem át annyira, mint most, mégis ezt mondtam. Az ezredforduló után pedig már nemcsak könyvek, hanem emberek is jöttek az utamba, akik 2002-től 2008-ig segítettek fejlődnöm. (A bűvös 7 szám ismét előjön, s előtte 7 év pedig a könyvekből tanulásé volt.) Elég nehezen értettem meg sok mindent, kelletek úgy nevezett szellemi vezetők, hasonlóan gondolkodó barátok, lelkitársak, akik segítettek megértenem sok mindent, és évekbe telt, mire valóban meg is értettem, magamévá tettem a dolgokat. Minél többet tanultam, olvastam, tapasztaltam, ismertem meg, annál inkább úgy éreztem és most is érzem, hogy nem tudok semmit.

Az ember életfeladata az, hogy amikor leszületünk, megtaláljuk az utat a teremtőhöz, vagyis a bennünk rejlő isteni részünkhöz, az úgynevezett felsőbb énünkhöz. Életünk során ezt nem mindenki tudja bevégezni, most azonban egyre többen ébrednek ennek tudatára.

Kryont olvasva jött a sugallat, hogy ezt is a saját példámon levezetve írjam meg.

Mi emberek négy dimenzióban gondolkodunk, és még mindig nehéz elképzelni azt, hogy milyen lehet egy többdimenziós létezés.

Talán tíz éve találkoztam azzal, hogy azt olvastam, és azt tanították, hogy nincs múlt és jövő, csak a folyamatos most van. Ha magasabb dimenziókból nézi valaki az életünket, akkor egyben látja a múltat és a jövő lehetséges potenciáljait is és mindezt egy időben, mert ott nem létezik úgy az idő, ahogyan mi érzékeljük. Valójában ehhez is több év kellett, hogy ezt megértsem, felfogjam, hogy mit is jelent. Most már valóban így érzem, hogy az életünk egy folyamatos jelen, csak a tegnapot múltnak nevezzük, a holnapot pedig már jövőnek, mert amit már megtapasztaltunk, megéltünk az egy befejezett stádiumba került.

A Föld lakosságának 85 százaléka olyan vallási rendszerhez tartozik, amelyik keresi Istent. Attól függetlenül, hogy bárhol is élnek, hisznek valahogyan Istenben. Ennek többféle módja, szervezete van a világunkban. Nem félelemből keressük Istent, hanem mert meg akarjuk tudni, érteni, tapasztalni, hogy valójában miről is van szó.

Dualitásban élünk és lineárisan gondolkodunk, tehát eléggé meg van nehezítve számunkra, hogy amit tudtunk a leszületésünk előtt, most ebben a földi létben rájöjjünk, hogy miért is születtünk le újra. Sokan nem hisznek abban, hogy a Teremtő bennük van, s hogy lényünk egy darabja az Isteni rendszer része, mert minden emberben megvan ez a rész.

Ezt Kryon jobban el tudja magyarázni:

Egy új energia jelent meg ezen a bolygón, amely felébreszti a szíveket és az elméket, a Szellem megértésének egy új módjára, hogy te tulajdonképpen a Teremtő egy darabkája vagy. Ezt nehéz felfogni! A fő oka annak, hogy ez ilyen nehéz, mert nem lineáris. Hirtelen egy nemlineáris, interdimenziós területen találod magad, ahol a dolgok, amiket mondasz, nem elfogadhatóak azok számára, akik előnyben részesítik az Istenről alkotott, lineáris elképzelést. Olyanokat mondasz, mint: „Nincsenek véletlenek. Létezik egy nagyobb terv. Felelős vagyok azért, ami velem történik.” Erre azok, akik lineárisak, rád néznek és arrébb vonulnak. Az nem logikus. Ez családokat, barátokat választ szét, mert ti nem a lineáris utat választottátok. Hogy mi az oka? Mert a DNS-edben, öreg lélek, érzed a korok bölcsességét. Ez az, ami változik. A váltás, amiről a hosszú évek folyamán beszéltünk, a DNS-t a gyökerénél befolyásolja. Egy felébredés történik. Ez kemény dió! Nehéz dolog interdimenzionálissá válni, mert ez furcsa a körülöttetek levők számára. Amikor kezded nyitni azt az ajtót, ott egy portál a Felsőbb-Énedhez mindegyikőtökben. Úgy képzeld el, mint egy ajtót, amin képes vagy benyitni és egy ragyogó fény van mögötte. Ez a fény az, amit látni szeretnél. Ez egy közvetlen összeköttetés az otthonnal és néhányan ezzel dolgoznak naponta, a gyógyításaik során és a meditációikban. Amikor elkezditek nyomni az ajtót, a másik oldalon ott a Teremtő, aki azt várja, hogy megtaláljátok. A folyamat azért van elrejtve, mert nem minden Emberi Lény képes megérinteni a Teremtő arcát és közben egyensúlyban maradni.”

Nálam ez a féle Isten hit tehát a kilencvenes évek közepén indult, s egyre erősebb, egyre stabilabb, egyre érhetőbb a számomra.

Nem akarok senkit sem meggyőzni, eltéríteni attól, amiben és ahogyan hisz, mert mindennek megvan az alapja, a dogmája. Én a papok viselkedése miatt fordultam el az egyháztól, s most úgy érzem, hogy jól döntöttem, mert ahogyan most hiszek, számomra az a jó, és hogy még mindig nagyon van mit tanulni.

Tehát most az emberiség nagy része ébredezik, ezt mutatja az is, hogy egyre többen foglalkoznak a spirituális fejlődésükkel. Az időről pedig már sokszor írtam én is, hogy olyan, mintha felgyorsulna.

A Szellem próbákon vezet keresztül – olyan próbákon, melyet te terveztél és készítettél elő. A feladatok végzése közben azonban öröm és béke tölthet el, és mi éppen azért vagyunk itt, hogy az ehhez szükséges eszközökről beszéljünk. Életélményetek a Földön sokkal fontosabb, mint gondoljátok. A szabályok, amelyeket jelen pillanatban is tapasztaltok - a kihívások, a döntések, amelyeket meg fogtok hozni a legfontosabb dolgok az Univerzumban számunkra, éppen annyira, amennyire nektek is azok.

Jelenleg ébredezés zajlik. Többen tartják kezükben a fényt, mint ahányan nem. Ezrek akarják a fényt, csak nem tudják, hogyan, de belül ébredeznek ők is. Ez az ébredezés még nem sajátja a Föld vezetőinek, illetve a kormányoknak. A Földön élő emberekről beszélek, de nem arról, amit a híradásokban látsz, az egy teljesen más generációról szól. Idővel a vezetés is változni fog és ugyanezt az ébredezést fogja tükrözni. Ez a felvilágosodásról szól. Tehát az emberiségnek egy része kezdi megérteni az új realitást. Képességei révén tudásra tehet szert, bölccsé és interdimenzionálissá válhat. Ehhez a négydimenziós lénynek a négy dimenzió fölé, a linearitás fölé kell emelkednie. Meghívásunk mindig is nyitott volt mindenki számára, hogy megértsétek a megérthetetlent, megragadjátok a megragadhatatlant és felfogjátok a felfoghatatlant. Olyan dimenzióba kerülhessetek, mely más, mint amiben megszülettetek. Olyan dimenzióba, melyet már kezdetek megérteni, melynek elérésére engedélyt kaptatok. Egyesek azt állítják, hogy a Föld az ötödik dimenzióba tart. Nem szeretjük megszámozni a dimenziókat, mert nem olyanok, mint a borsószemek az asztalon, amelyeket megszámolhattok. Mivel azonban jelenleg négydimenziós valóságban léteztek, logikusan az ötös a következő szám, amely a dimenziókkal kapcsolatban felmerül bennetek. Az egyszerűség kedvéért most mi is ötödik dimenziónak fogjuk nevezni azt a dimenzióegyüttest, amely felé haladtok, s amely hatalmas változást jelent majd a valóságotokban. Az interdimenzionális váltás mindent megváltoztat körülötted, de neked úgy tűnik, minden ugyanolyan marad. De azért érzed, ugye? Vajon érezted, hogy gyorsul az idő? Sokan érezték. Amikor egy ablak nélküli vonatban ülsz és az gyorsul, érzed a sebesség növekedését még akkor is, ha nem látsz ki. Azonban a kocsi, amelyben ülsz, ugyanaz marad - az ülések, az utasok, a légkör ugyanaz, csak hogy te márgyorsabban haladsz és minden, ami azon a vasúti kocsin kívül van, tudja ezt. Tehát, a kocsi valósága megváltozott, de számodra ugyanaz, kivéve, hogy egy kicsit jobban ringatózik. Nehéz megértetni az Emberrel, hogy minden, amit maga körül lát, az csak egy kis részét jelzi a valójában ott lévő dolgoknak. Ez több mint összezavaró, mert olyan területekre visz, amely már közel van ahhoz, hogy elmeállapototokat megkérdőjelezzék. Sokan megkérdőjelezik, amit mondasz, mert az általuk teljesnek tartott valóságon túl „látsz” meg valamit. Tudományotok elismeri, hogy a normál atomszerkezet 11 dimenziót képvisel (valójában ennél sokkal több dimenziót), mégis úgy definiálja a valóságot, mint „amit az emberek többsége látni és érzékelni képes”. Ezért elmondhatjuk, hogy bár ma 11 dimenzió létét ismerik el, nektek ebből csak négyet szabad érzékelnetek.

Valóságotokban most gyorsabban haladtok. Ezt az idő felgyorsulásaként érzékelitek. De valójában nem az. Csak térbeli helyetek rezgésének növekedése miatt érzitek úgy, hogy az idő felgyorsult. Ti gyorsultatok fel. Amikor Einstein megalkotta az idő interdimenzionális működéséről szóló posztulátumait, azt mondta: „Minél nagyobb a sebesség, annál jobban kitágul és lelassul az idő.” Nem hangzik ez ellentmondásosan? Itt igazából a fizikai valóság és a spiritualitás interdimenzionális jellegéről van szó. Ezért most megint emlékeztetünk a spirituális fizikára: Most sokkal gyorsabban utaztok (magasabban rezegtek), mint amikor az első tudatosság a bolygón kifejlődött. A rezgésszint növekedésével együtt jár időtök változásának érzete. Minél gyorsabban haladtok, annál inkább érezhetitek magatokon nyilvánvaló felgyorsulásotok energiáját. Ám minél gyorsabban haladtok, annál inkább kitágul az idő! Ez nem metafizika, ez fizika! Úgy gondoljatok az időre, mint valami hatalmas gumiszőnyegre. Minél gyorsabban haladtok rajta, az annál inkább megnyúlik minden irányban. Most pedig képzeljétek azt, hogy a szőnyeg életetek egy évét jelképezi. Minél gyorsabban mentek, annál inkább megnyúlik, hogy alkalmazkodjon hozzátok, bármilyen gyorsan mentek is. Ezért függetlenül attól, hogy milyen gyorsan futtok ezen az „egy évnyi szőnyegen”, az méretben úgy fog változni, hogy az „év” kitartson addig, amit ti egy évnek gondoltok. Ebben nincs ellentmondás. Ez a két jelenség szorosan együtt létezik a fizikában és a metafizikában is. És épp ez az alapja annak is, aminek megtételére már kértünk benneteket. Azt kértük tőletek, lassítsátok le testetek óráját. Helyénvaló az idő megnyújtása, hiszen elég gyorsan haladtok ahhoz, hogy ezt megtehessétek. Talán mindezek segítségével most megértettetek valamit, amit logikátok eddig nem tudott elfogadni. Az idő a sebesség függvényében változik.

Minél többet szemléli a tudomány az atom szerkezetét kicsiben és aztán az Univerzumra tekint nagyban, közös vonásokat kezd látni. A tudományotok kezdi látni, hogy nincs véletlenszerűség abban, ami a 4D-ben úgy tűnik véletlen. Helyette, az intelligens tervezés az, amit látnak. Ez azt jelenti, hogy azokban a sajátosságokban, amit ti teremtésnek hívtok, annak a módja, ahogy a dolgok összejönnek, nagyon is elfogult az élet irányában, elfogult a könyörület iránt. Amit látsz, az Isten keze munkája. Többé nem lehet tagadni, hogy létezik egy Teremtő. Ha befelé fordulsz, és egy kicsit megvizsgálod magad, kérlek, lásd meg ugyanezt, ott magadban. Csak idő kérdése, hogy megértsd, te sem véletlenszerűen működsz. Az életed nem véletlen. A dolgok nem véletlenszerűen történnek veled. Úgy történnek, ahogy te megteremted őket. Létezik ott egy rendszer, ami irányítható, programozható és újraprogramozható. A dolgok manifesztálódnak, megnyilvánulnak. Végső fokon, az egész emberiségnek ezt a leckét kell megtanulni ahhoz, hogy egy meggyógyult Földet teremtsen, egy békés Földet. Az emberi történelem legnagyobb hatású, legnagyobb változást hozó spirituális energiája áll rendelkezésetekre.

A körülötted lévő energia változik és elengedhetetlen, hogy te is megváltoztasd a felfogásod a körülötted lévő dolgokról. Amikor megteszed, olyan valamit fogsz találni, amire nem számítottál. Ahogy emelkedik a rezgésszámod, mindazok a dolgok, amelyek már egy magasabb rezgésszinten léteztek, kezdenek megmutatkozni. Ami korábban számodra láthatatlan volt egy alacsonyabb rezgésszinten, azok az energiák észlelhetők és használhatók lesznek egy magasabb szinten. Az eszközök ott hevernek használatlanul és indulásra készen. Lehetőségetek van megváltoztatni létetek alapjait, hogy hosszabb ideig élhessetek, békésebb és örömtelibb kiteljesedésben lehessen részetek és megváltoztathassátok magát a talpatok alatt lévő földet.”

Kicsoda Isten? Kryon szerint:

Első: Isten az Univerzum, teremtő, kozmikus intelligenciája. Isten minden dolgok lényegi szeretete. Tudod kezelni a ragyogását? Képes vagy hallani a zenéjét, vagy látni a színeit? Képes vagy látni arany fényét? Amikor a fátyol másik oldalán vagytok, minden frekvencia a rendelkezésetekre áll. Egy végtelen tárháza ez a frekvenciáknak, ahol a hang a fénybe fordul és együtt létezik tovább, nincs szétválasztva a ti Emberi érzékelésetek által. Soha nem láttál vagy hallottál bármi ehhez hasonlót a Földön. Amikor a fény és a hang együtt olyan magas frekvencián rezeg, hogy így együtt létrehozzák az összhangot. Isten végtelen. Isten végtelen sok darabból áll, mégis különleges az azonosságában. Ha Isten egy darabja is hiányozna, akkor Isten nem létezne és nagyon sok darabja van. Túlságosan grandiózus lenne ha azt mondanám, ha te megszűnnél létezni, Isten is megszűnne? Isten az Univerzum intelligens, teremtő forrása, te is itt voltál amikor a föld a helyére került (meg lett teremtve), mert te Isten egy darabja vagy ahogy én is. Éppen olyanok vagytok mint Kryon, mert én a nővéretek vagyok és a fivéretek. Ez volt az első pont, hogy az Univerzum teremtő erejének egy darabja vagy és része a minden létezőnek. Nektek ez nem érzékelhető, de ez azért van, mert ez el van rejtve az Embertől.

Második: Isten egy társas kapcsolat és nem egy elkülönült entitás. Imádkozhattok Istenhez vagy lehetnek festményeitek róla. Mint bármely Ember, te is azt gondolhatod, hogy Isten elkülönült, pedig nem így van. Isten a te társad. Te csak egy rövid ideig vagy itt és egy kirakós rejtvényen dolgozol, amibe beleegyeztél. A kirakós lényege a következő: Vajon rájössz-e amíg itt vagy, hogy ki vagy? Mert ha rájössz, az megváltoztatja a bolygó valóságát. Ami a földdel történik, az része egy olyan megoldásnak amelyre az Univerzumnak szüksége van. Ez egy olyan megoldás, ami csak annak az Embernek a szabad akaratával jöhet létre, aki nem tud isteni eredetéről. Ezek vagytok ti. Társai vagytok a világmindenségnek, a dualitásban, a sötétségben.

A harmadik: Isten egyetemes entitások óriási gyülekezete, akiknek az energiája éppen olyan mint te. DNS-edben ott a mesterlét. Ugyanazokkal az eszközökkel rendelkezel, mint amelyekkel a bolygó legnagyobb mesterei rendelkeztek. Ők is mind emberek voltak! Néhányan persze azt mondják: „Nem, ők emberfelettiek voltak. Egyikük méghozzá Isten fia volt.” Valóban és nem azt mondták-e, hogy te is az vagy? Nem próbálták-e elmondani nektek, hogy milyen hatalommal bírtok? Mindannyian csak Emberek voltak, akik spirituális szerszámkészletük minden eszközét aktiválták, ugyanazokat az eszközöket amelyekkel most ti is rendelkeztek. Ezek voltak ők. De mi újság veletek? Mondhatjátok: „Én erre nem vagyok képes, sosem leszek mester, ez nekem magas.” Most ez a te szabad döntésed. Az Ember saját maga dönti el, hogy kicsoda és hogy milyen nagyszerű kíván lenni. Ez a rejtvény ott van előtted és megvan rá a lehetőséged, hogy felfedezd a részed a világegyetemben, de arra is, hogy ne.”