Keleti diagnosztika 2.

Folytatom az arc diagnosztikával, mivel az a leginkább látszódó részünk.

Az arcnak három zónája van:

 • A homlok, mely a szemöldökig tart, az intellektuális természetet mutatja be.
 • A középső rész, mely az orrnyeregig tart (a szem és a száj között) – az emocionális természetről árulkodik
 • És az áll rész – állcsúcs, állkapocs, orr alatti és száj körüli rész – az akaraterőről ad tájékoztatást.

Azt nézik elsődlegesen, hogy ez a három rész milyen arányban van az arcon.

Ha a három rész hasonló arányban van, akár kicsi, akár nagy, akkor kiegyensúlyozott arcról beszélünk, nem kiemelkedő sem az elméje, sem a szíve, sem pedig az akarata. Racionális döntéseket hoz az illető a három említett aspektus harmóniájára támaszkodva.

Sajnos nem ez a legjellemzőbb típus. Az emberek nagy többségénél eluralkodik valamelyik rész.

Pl. ha nagy kerek feje, s kiegyensúlyozott arca van valakinek, akkor mind három aspektus igen intenzíven érvényesül, ezek a gyakorlatias idealisták, maximalisták, hajlanak a filozofikus észjárásra, és akaraterejük, bátorságuk is van, hogy keresztülvigyék terveiket. Széles látókörűek, jó érzékük van a társadalmi kérdésekhez és kitartóak. (Ilyen volt Churchill, Gorbacsov, Kissinger). Rájuk jellemző az arrogancia, könnyen felsőbbrendűnek érzik magukat. Meg kell tanulnia nagy mértékben azonosulni a többiek igényeivel.

Pl. ha magas a homlok. Nagyon okos, intelligens emberek. A tipikus jin arcon magas a homlok, kisebb a középső rész és még kisebb a harmadik rész. Látomásszerű, spirituális eszményeik vannak. Nagyszerű tervezők vagy absztrakt gondolkodók, kiváló tanácsadók magas vezetők mellett. Erősek az érzelmeik is, de korántsem annyira, mint az elméjük. A jin emberek nem tudják megvalósítani nagy álmaikat, ezekhez olyan emberekre van szükségük, akikben több a jang. Ügyelniük kell, hogy ne váljanak zárkózottá, intellektussá, kritikussá és cinikussá, kerülniük kell az intrikát és a hatalomért folyó marakodást.

Pl. ha fejlett a középső rész. Akkor nagyon együttérző, emoncionális, szentimentális. Ő belőlük lesznek a jó ápolónők, gyógyítók, terapeuták. Jól átérzik a másik fájdalmát, és magas fokon anyáskodó a természetük. Sok esetben fogékonyak a művészetekre is, főként a fizikai síkon, pl. szobrászat, festészet, tánc. Gyengeségük, hogy csapongó az érzelemviláguk. Hamar harag dúl a szívükben, de nagyon hamar meg is nyugszanak. Boldogok, majd depresszióba zuhannak rövid idő alatt. Meg kell tanulniuk tárgyilagosnak lenniük, kitartóbbnak, és konfliktusokat kezelniük.

Pl. ha az állrész a legnagyobb. Erős az akarata és nagyon céltudatos az illető. Ez a tipikus jang arc. Jól bírja a kudarcokat, és mindig a célja lebeg a szeme előtt. Gyakorlatiasak, sok esetben a munka megszállottjai, mindenképp uralni akarják a világ egyik szögletét. Bátrak, szívósak, és addig harcolnak, ameddig meg nem nyerik a csatát. Általában materialisták, rangsor-tudatosak. Mindenki tudtára akarják adni, hogy az övék az első hely. Az ilyen emberek rendkívül akaratosak és makacsak, semmibe veszik mások elgondolásait, érzelmeit. Megpróbálnak mindenen keresztülgázolni, vagy semmi veszik a velük szembenállókat, és úgy tesznek, mintha nem is léteznének. Hajlamosak mindent feketén vagy fehéren látni, a középutat nem ismerik. Az együttérzést és az emberi megértést kell fejleszteniük magukban.

Az arcnak azonban sok egyéb vonása is van. A legtöbb ember arca nem tipikusan jin vagy jang, hanem mind a kettőből találhatóak.

A homlokon is vannak vonások, amelyek sokat elárulnak.

A homlokráncok az idegrendszer termékei. Az agy fejlettsége látszik az egész arcon, de főképp a homlokon. Csak néhány kiragadott példa. Általában három alap ránc fut a homlokon, mely az ember létezésének három szintjét jelképezi, a felső vonal a Mennyet, a spirituális létezést, a középső vonal az emberi egyéniséget, az Ego erős vagy gyenge voltát mutatja. A harmadik pedig a Föld vonal, viszonya a gyakorlatias dolgokhoz.. Ha valamely vonal megtörik, akkor problémákat, konfliktusokat képvisel. Ha hiányzik valamelyik vonal, akkor azon az életterületen az érdeklődés hiányát mutatja, de az ellentéte is lehetséges, sokkal mélyebb kötődést az adott területhez.

 • ha csak egy vonal van – stabil egészség, zavartalan életenergia
 • sok megszakítatlan vonal – ingatag egészség, sokirányú érdeklődés
 • szaggatott vonalak – megbízhatatlan személyiség, változó egészségi állapot
 • szaggatott vonalak, mely repülő madarakhoz hasonlítanak – szélsőséges személyiség, folyton változó vagy ingatag egészség

A szemöldökök között az orr fölött függőleges vonalak láthatóak, ezek a vonalak a máj állapotáról tájékoztatnak.

 • Mély függőleges vonalak a szemek között: feszültség, harag, idegesség, májproblémák.
 • Ha három vonal van, túlzottan janggá váltak, jó jinre van szükségük, természetközelségre, zenehallgatásra, testmozgásra.
 • Ha egy vonaluk van. Komoly májbetegséget jelent. Csökkenteni kell az alkoholfogyasztást, zsíros ételeket.

Sokat elárul a szemöldök, az orr, a száj, a fogak, a nyelv és a fülek is, de most a szemet igyekszem még leírni.

A szem az, ami mindent elárul. A mérete, az alakja és az állásának szöget sok mindent mutatnak. Kicsik vagy nagyok, kerekek vagy keskeny, kifelé vagy befelé ferdék, vagy vízszintesek.

 • A nagy és kerek szem inkább jin-jellegre utal, érzékenyek, emocionálisak és intuitívak, a stresszt rosszul viselik. Jeleznek művészi tehetséget, íróknak, és egyéb művészi ágban jeleskedőknek lehetnek nagy szemük. Gyakran jeleznek látnoki alkatot, jól látják az egészet, viszont hajlamosak elhanyagolni a részeket.
 • A kis szemek a részletek iránti figyelmet, összpontosítást, gyakorlatias természetet jelzik, erős jang-rendszerű idegrendszert és zenei ambíciókat mutat.
 • A ferde szemek többsége az arc szélétől az orrnyereg felé haladva lefelé lejt. Ez a szög erős ambíciókat rejt, minél nagyobb a lejtés, annál erősebb az ambíció. A meredek lejtés kapzsiságot, nagyzási mániát is jelent.
 • Az arc szélétől az orrnyereg felé haladva felfelé lejtő szemek szelíd, nem erőszakos jellemre vallanak, ők általában elégedettek az élettel. Érzékenyek, kicsit félénkek, jobban szeretnek inkább adni, kerülik a konfliktusokat, a marakodás.
 • A vízszintes szem az ambíció és az érzékenység közötti egyensúlyról tanúskodik. Diplomácia képességet, jó tárgyalófeleket, jó előadókat, kompromisszumkészséget jelent.

A szemet a szemüregben vizsgálva a látszódó szemfehérjék alapján három csoportba lehet sorolni.

 • Ha a szem írisze (színes része) érinti az alsó és a felső szemhéjat, és két oldalt látszik a fehér rész, ez kiegyensúlyozott és egészséges idegrendszerre utal.
 • Ha valakinek felfelé fordul az írisze, és alul is látszik a szem fehérje, kimerült embereket jelez, különösen azoknál jelentkezik, akik fokozott mértékben halálos betegek és várják a halált. Idegrendszeri egyensúlyzavarban szenved, nem tudja kellően felismerni a helyzeteket, az embereket, eltűnik az intuíciós képessége is. Ilyen a kábítószerfüggők szeme is. Nincs egyensúlyban az ember elméje, teste és szelleme a kozmosz magasabb erőivel. Azt jelzi, hogy a veszély kívülről jön, akaratlanul is veszélybe kerül, és nem biztos, hogy túléli.
 • Akinek az íriszen felül látszik a szem fehérje a harmadik helyen, a veszély belülről jön. Ez az ember rendkívül erőszakos, tele van dühvel, veszélyes lehet önmagára és másokra egyaránt.

A szemek állhatnak keresztbe, kancsalíthatnak is.

 • ha ellazult állapotában áll valakinek keresztbe a szeme, az idegrendszer, szív és máj problémára utal
 • ha valaki két irányba néz, súlyos jin-kiegyensúlyozatlanságra utal, hajlamos a cukorbetegségre, idegrendszeri zavarokra.
 • egyik szem előre, a másik oldalra néz. Ezek jobbára a táplálkozási folyamatokkal vannak kapcsolatban. Persze olyanok is vannak, akik már így születtek.

Sajnos a könyvet vissza kellett adnom, így nem tudok több részt feldolgozni belőle, de majd igyekszem beszerezni.

Forrás: OHASHI/Tom Monte: Testről olvasás – A keleti diagnosztika könyve