A mostani világban bizony nagyon nehéz jónak lenni...

Amikor sok támadásnak, önzésnek, haragvó, gyülölködő elégedetlen embereknek vagyunk kitéve, és még a sötét oldal is támad más módon is, bizony nagyon nehéz jónak maradni.

Sokszor elgondolkodtam azon, hogy biztosan ott vagyok, ahol lennem kell? Ha igen, akkor miért nehezíti meg minden azt, amit tenni szeretnék?

Ha valaha is ártottam valakinek, az biztosan nem volt szándékos, és nem az volt a célom, hogy ártsak.

Ha teszek, vagy írok valamit, az is a jó érdekében történik, hogy felhívjam a figyelmet  valamire, és hogy az emberek, akiket beszippantott a kegyetlen világ sötét energiája, azok jöjjenek át a jó oldalra, a fényre.

Ez egy nagyon nehéz és hálátlan feladat, és sajnos sokan meg sem értik az üzenetét, annak, amit teszek.

Könnyebb mindenért másokat okolni, és belekapaszkodni egy kis gombostűfejbe, és abból kiindulva gyűlölködni, alázni a másikat, avagy bolhából elefántot csinálni a másoknak való ártással, rosszakarattal.

Viszont, amikor ez a rosszakarás, bántás, megalázás, ellenségeskedés, károkozás történik felém, valójában abban erősít meg, hogy a jó oldalon vagyok. S jónak lenni nagyon jó érzés, akkor is, még ha oly nehéz is. Ha jó vagyok, és minden körülmény ellenére jó tudok maradni, az nagy értéket képvisel, és ha vannak is ellenségeim, szerencsére olyanok is vannak, akik értékes embernek tartanak, és már ők vanak többen.

Az írással is úgy vagyok, hogy néha arra gondolok, hogy van-e értelme annak, hogy írok? Biztosan van, különben nem járnának olyan gyakran az ujjaim a klaviatúrán. Ez egy olyan belső késztetés, hogy már nem is akarok neki ellenállni. Ha valami kikívánkozik, akkor kiírom. A nyilvános írás magában hordozza, hogy mindig lesznek, akik nem értik meg az üzenetét, sőt, úgy érzik, hogy támadniuk kell miatta. De ha csak egy ember is elgondolkodik az írás üzenetén, akkor már megérte.

Ibizán sok versem született, azóta sincs nagy késztetésem az írásához, de mostanában már jönnek rímek, mint régen, lehet, hogy egy olyan vers születik, ami egyáltalán nem publikus, de lehet, hogy még is megírom, mert az is kikívánkozik.

Most egy régi versem teszem be ide, amit egy olyan pályatársamnak írtam, akit kezdett elragadni a sötét oldal, az egyik ilyen depressziós versére írtam, és  próbáltam a helyes oldalon tartani. Most bemásolom ide, mert a mostani világban ez még több embernek aktuális. Remélem lesz olyan is, aki megérti majd.

A helyes út

 

Csalódások mázsás súlyát cipeled

Szívedben kínzó gyötrelem eseng

Megbillent bizalmad tartó oszlopa?

 

Vágyak búzaföldjén félelem dereng

Tévhitek fellegén árulás lebeg

Üresen cseng álmaid csarnoka?

 

Kétely fertőzte meg okos elmédet

Métely mérgezi ártatlan lelkedet

Talán elapadt szeretet forrása?

 

Világban zajlik a jó és rossz harca

Segít szárnyaló képzelet hatalma

Csábított sötét mélységnek barlangja

Magához vonzott szeretet fénykardja

 

Kőszikla vagy, nem árthat vihar, ármány

Bölcs vagy, erős hittől dől le sok bálvány

Békére lelsz és szilárd lesz bizalmad!

 

Csobogó patak vagy vágy alagútján

Óhajbibét viszel szíved uszályán

S tündökölni fog álmod valósága!

 

Forrás vagy, meghallod gondok sóhaját

Alázattal nyújts baráti parolát

S bontja szirmait szeretet virága!

(2010-06-19)

 

Minden ember maga dönt arról, hogy melyik úton halad, a jó vagy a rossz, a fény vagy a sötétség oldalán.

Ma 17.09-kor lesz Telihold. Én már napok óta érzem a hatását, amivel biztos, hogy nem vagyok egyedül. Most olyan érdekes dolgokra bukkantam, hogy ez nekem is új volt. Egy kis részét feldolgozom és leírom nektek is.

Teliholdkor, a Hold megvilágított oldalával néz a Föld felé, ezért más éjszakákhoz viszonyítva csak minimális szubtilis raja-tamát bocsájt ki ezen az éjszakán. Így ezen az éjszakán minimális raja-tama energia áll a szellemek rendelkezésére, illetve a túlnyomóan raja-tama emberek-, vagy a okkult szertartásokat végző emberek rendelkezésére. Azonban a szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.) kihasználják a telihold gravitációs vonzását, és ezen a napon fokozott distress-t okoznak.

Mi is az a distress, vagy distressz? Ez egy gyűjtőfogalom, ami magában foglaja, a félelmet, a szomorúságot, pánikot, tehetetlenséget, depressziót, stb.

Mi is az a raja-tama?

Létezik három szubtilis alkotóelem, amely nem fizikai jelenség, nem megfogható, semmivel  nem mérhető, csupán a hatodik érzékünkkel észlelhetjük. Ezeket trigunasnak nevezik, és ezek a teremtés alapkövei.

A triguna szóban a ’tri’ a hármat jelenti, a ’gunas’ pedig a finomrezgésű összetevőt.

  • Sattva - tisztaság és tudás
  • Raja - cselkevés, mozgató erő, szenvedély
  • Tama - tudatlanság, lustaság.

Ezek bemutatásához egy cikkből veszem a példát.

  • A sattvik ember a társadalom szolgálatára él mindenféle elismerésre, díjazásra való vágy, vagy hátsó gondolat nélkül.
  • A rajasik ember inkább személyes célokért, haszonért él.
  • A tamasik ember számára nem okoz gondot előbbre jutása érdekében másokon áttaposni, vagy a társadalomnak ártani.

A trigunas (három finomrezgésű alapösszetevő) megfoghatatlan természete miatt a modern tudomány nem érzékeli létezését, így az oktatató iskolák és egyetemek sincsenek tudatában, emiatt tananyagba sem kerül. Ennek következményeként a három finomrezgésű alapösszetevő elmélete sokunk számára idegennek hathat. Ez persze nem érvényteleníti a tényt, hogy ezek átjárják az egész létezésünket és a világot, melyben élünk. Attól függően, hogy melyik finomrezgésű alapösszetevő van túlsúlyban bennünk, befolyásolja:

Reakcióinkat a különböző szituációkban
Döntéseinket
Választásainkat
Életmódunkat.

  • A finomrezgésű sattva alapösszetevő a legfinomabb, vagy megfoghatatlanabb a három finomrezgésű alapkomponens közül. Ez az összetevő áll a legközelebb az Isteniséghez. Ennek megfelelően a túlsúlya egy személyben boldogságban, elégedettségben és olyan erényekben, mint a türelem, kitartás, megbocsátásra való hajlam és spirituális vágyakozás (pl.: vágy a spirituális fejlődésre), stb. mutatkozik meg.
  • A finomrezgésű tama alapösszetevő a legdurvább a három közül. Túlsúlya egy személyben lustasággal, mohósággal, stb, illetve a világi dolgokhoz való kötődéssel párosul.
  • A finomrezgésű raja alapösszetevő a sattva és a tama komponenseket hozza mozgásba. Így tehát attól függően, hogy a személy sattvik vagy tamasik, a raja finomrezgésű alapkomponens azt fogja kihangsúlyozni, illetve a sattva vagy tamakomponens mértékének megfelelően fog cselekedni.

Amikor a világon megnövekszik a raja és a tama, akkor az háborúkban, terrorista támadásokban és természeti katasztrófákban nyilvánul meg. A világon megnövekedett raja és tama az öt kozmikus elem felborulását okozza, mely végső soron szélsőséges természeti katasztrófákhoz vezet.

 

Sattvik személy

Rajasik személy

Tamasik személy

Hibás személyiség-jegyek

Teljes uralom az érzelmek, gondolatok és cselekedetek felett

Düh, féltékenység, büszkeség, egoizmus, főnökösködés, figyelem keresése, mohóság, céljai és vágyai beteljesítéséért bármire képes, aggodalmaskodó, álmodozó

Lustaság, semmittevés, depresszió, szélsőséges önzés, másokra nem gondolás, vagy éppen másokon átgázolás az önző vágyainak beteljesítéséért, könnyen irritálható

Erények

Az összes erény, igazságosság és törvényesség, tolerancia, békesség, stabil intellektus, önzetlenség.

Végül, a jó tulajdonságokon és hibákon túl, a haláltól sem fél

 

Határozott, de céltalan igyekezetek a spirituális fejlődés tekintetében

Nincsenek

Életmód

Tudás megszerzése, készségek fejlesztése, mások segítése, meditáció, a spirituális szint növelése.

Végül felülemelkedés a boldogság-boldogtalanság hullámzásán az Üdvösség megtapasztalásának irányába.

Autoritás megszerzése, hatalom, világi birtokok és birtoklás

Evés, ivás, szexuális együttlét, stb.

Kapcsolat másokkal

A társadalom szolgálatában él és segít az emberek spirituális fejlődésében.

Én-központú, akkor is, amikor másokon segít, nagy mértékű egoizmussal teszi (pl.: büszke rá, elvárja a dícséretet vagy köszönetet, stb.)

Másokat bánt illetve kárt okoz. A legtamasikabbak nagymértékű kárt tudnak okozni a társadalom egészének pl. egy vallás vagy ideológia nevében.

Alvás

4-6 óra

7-9 óra

12-15 óra

Spirituális erő

Magas

Csekély

Nagyon alacsony 1

Ezek a tulajdonságok nem kizárólagosak és keveredhetnek. Például, egy sattvik személynek lehet szüksége 9 óra alvásra, vagy egy tamasik személynek lehetnek jó tulajdonságai, mint például a tolerancia. Egy személy természete végső soron csak a jó- és rossz tulajdonságainak teljes ismeretében állapítható meg. Ennek megfelelően nem helyes úgy következtetéseket levonnunk magunkról vagy másokról, hogy csak egy-két tulajdonságot veszünk figyelembe, hanem az összképet kell számításba vennünk.

Hasonlóképpen, elég ritka, hogy egy személy teljesen sattvik, rajasik vagy tamasik lenne. Legtöbb esetben egy személy vagy sattva-raja,vagy raja-sattva,vagy raja-tama túlsúlyos. Egy sattva-raja személy mind a sattva, mind pedig a raja személyiségjegyeit hordozza, ám a sattva a meghatározó. Egy raja-sattva személy esetében ez épp fordítva lenne.

Azt hiszem a jó és rossz emberi vonások ezekből is elég jól átjöttek, bevallom eddig ezekről nem is hallottam, de biztos, hogy "nem véletlen" ismét, hogy éppen most olvastam ezeket. Én is összerakom, hogy milyen ember is vagyok, és biztosan más is.

Visszatérve a telihold és általában a hold káros hatásaihoz. A hatásokat a spirituálisabb érzületű emberek jobban megérzik, mint azok, akik amúgy is raja-tama jellegűek. Az útkereső emberek sok spirituális gyakorlatot végeznek, és érzékenyebbek a raja-tama hatásokra. Akik ezen az úton járnak, azok felvannak vértezve a negatív energiák ellen, mert valamilyen szinten védelmet kaptak már, ennek ellenére támadások őket is érik.

Spirituális szinten spirituális gyakorlatokkal védekezhetünk a démonok, szellemek, negatív energiák ellen. Világi szinten pedig el kell kerülni a fontos döntéseket, adás-vételeket ezeken a napokon, mert a szellemek hatással lehetnek ránk.

Telihold napján, a raja-tama hatás csökken a fokozott ragyogás miatt. Jóllehet, teliholdkor – mivel a Hold frekvenciái aktívabbak – felfokozott mentális aktivitást ekkor is megfigyelhetünk. A tudatalatti elmében tárolt benyomások típusától függően, a fokozott aktivitás megnyilvánulhat megnövekedett, rendezetlen, véletlenszerű gondolatokban, de akár bizonyos gondolatok körüli, fokozott elmeaktivitásban is.

Például, egy írónak, aki egy könyv megírására koncentrál, valószínűleg a felfokozott gondolati aktivitása a könyvvel lesz kapcsolatos és az írási stílusa kreatívabbá válik. Ezek a fajta gondolatok a tudatalatti tehetség központjából erednek. (Központoknak azt a csoportosulást nevezzük, ahol több, hasonló benyomás gyűlik össze.) Így teliholdkor azt fogja tapasztalni az író, hogy termékenyebben és ihletettebben képes dolgozni. (Ja, íme ez a poszt is...)

Azonban az emberek többsége erősen változó, igen zavaros és véletlenszerű gondolatokat kap. Ha számos személyiségi hiba van jelen, mint a harag, a kapzsiság, stb. akkor ezek is felszínre törhetnek és dominálhatják a gondolatainkat ezekben a napokban. Például egy alkoholista ezen a napon többet gondolhat az ivásra, mint máskor.

De ugyanígy lehetséges, hogy egy spirituális beállítottságú személyben, ebben az időszakban könnyebb felébreszteni gondolatokat a Spiritualitásról, melyek tudatalattijában szunnyadnak, kihasználva a fokozott elmeaktivitás és megnövelve a spirituális gyakorlatot a telihold napján.

Azt hiszem megint tanultam valamit... és az is jó dolog, hogy megerősített, hogy jó, amit csinálok, a jó oldalon vagyok. Megyek az utamon, akár támadnak, akár szidnak, akár ellenségesek velem.